Veel toegepaste dakprodukten zijn brandrollen, zink en kunststof dakfolie. De daken kunnen voorzien worden van isolatie, drainagetegels en afwerkranden. Ook voor reparaties, renovaties en nieuwbouw dakbedekkingen kunt u bij ons terecht.

Het doel van dakbedekking is het gedurende vele jaren waterdicht houden van dakconstructies. Bitumen is daarvoor een uitermate geschikt product. Bitumineuze dakbedekkingen zijn in de loop der jaren sterk verbeterd.De vroegere inlages van vilt en jute zijn inmiddels vervangen door glasvlies, polyester en plyester-glas combinaties. Wij gebruiken uitsluitend dakbedekkingsproducten van de hoogste kwaliteit om ervoor te zorgen dat u zo weinig mogelijk onderhoud aan uw dak heeft.